Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Hospodár zodpovedne
Vyrábaj zodpovedne
Nakupuj zodpovedne

Ako vlastník lesa

Certifikujete si postupy hospodárenia a získajte prístup k celosvetovému trhu s certifikovanými výrobkami.

VIAC

 

Ako organizácia

Nakupujte PEFC certifikovanú surovinu a vyrábajte výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

VIAC

 

Ako spotrebiteľ

Pri kúpe nábytku, papiera a ostaných výrobkov z dreva vyhľadávajte výrobky označené logom PEFC.

VIAC

 

Všetky novinky
PEFC novinky
Národné novinky

Logo PEFC sa stalo súčasťou kampane ALDI

Aug 08 2016 Koncern ALDI SOUTH zahrnul logo PEFC medzi sedem najznámejších značiek trvalo udržateľnosti v...
MORE

Taliansky denník na PEFC certifikovanom papieri

Aug 08 2016 Všetky vydania talianskeho denníku Dolomiten sú teraz tlačené na PEFC certifikovanom...
MORE

Prví súkromní vlastníci lesov v Lotyšsku získali certifikáciu PEFC!

Aug 08 2016 Súkromní vlastníci lesov v Lotyšsku majú dôvod na oslavu, keďže súkromné spoločenstvo lesov ...
MORE

Logo PEFC sa stalo súčasťou kampane ALDI

Aug 08 2016 Koncern ALDI SOUTH zahrnul logo PEFC medzi sedem najznámejších značiek trvalo udržateľnosti v...
MORE

Prví súkromní vlastníci lesov v Lotyšsku získali certifikáciu PEFC!

Aug 08 2016 Súkromní vlastníci lesov v Lotyšsku majú dôvod na oslavu, keďže súkromné spoločenstvo lesov ...
MORE

Taliansky denník na PEFC certifikovanom papieri

Aug 08 2016 Všetky vydania talianskeho denníku Dolomiten sú teraz tlačené na PEFC certifikovanom...
MORE

Politika kvality PEFC Slovensko

Aug 08 2016 Politika kvality PEFC Slovensko definuje význam a úlohy PEFC certifikácie a popisuje základné...
MORE

Deň zmeny - spoločne pri podpore environmentálnej výchovy

Jul 07 2016 Deň zmeny – podujatie, ktoré každoročne organizuje Mondi SCP a.s., členská organizácia PEFC...
MORE

PEFC Slovensko na celoštátnej poľovníckej výstave

May 05 2016 Celoštátna poľovnícka výstava Poľovníctvo a príroda 2016 poskytuje priestor pre združenie PEFC...
MORE

Výhody PEFC certifikácie

  


Pozrite si informačné video, ktoré prezentuje základné princípy PEFC certifikácie a jej výhody pre všetky záujmové skupiny

 

VIAC

PEFC certifikované

 

Svet

Výmera lesov: 272 mil. ha
Počet C-o-C: 17 787

SR

Výmera lesov: 1,249 mil. ha
Počet C-o-C: 60

 (február, 2016)

VIAC

PEFC je najväčší systém certifikácie lesov vo svete.

 

PEFC Slovensko je národný riadiaci orgán PEFC v SR a správca Slovenského systému certifikácie lesov.

 

VIAC

Zasielanie noviniek PEFC

Vaša e-mailová adresa