Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Propagačné materiály

zodpovedna volba

PEFC - zodpovedná voľba

 

Takmer každý výrobok nesie určité označenie alebo logo, ale existuje jedno, ktoré je dôležité ak vám záleží na budúcnosti lesov. Vaše jednoduché rozhodnutie nakupovať výrobky označené logom PEFC môže mať oveľa širšie dôsledky, než je len podpora...  

 


znacka kvality

PEFC - značka vašej kvality

 

PEFC certifikácia je dobrovoľný systém fungujúci aj v Slovenskej republike. Je dôveryhodným a rešpektovaným dôkazom toho, že v lesoch sa hospodári citlivo podľa najvyšších ekologických, ekonomických, spoločenských a etrických štandardov ... 

 


drevo ver sektorDrevo z trvalo udržateľných zdrojov pre verejný sektor

 

Miestne a územné samosprávy a verejné inštitúcie po celom svete sa presviedčajú o tom, že jedným z hlavných predpokladov naplnenia ich politík a realizácie budúcich aktivít je zabezpečenie udržateľnosti... 

  


pm-cocNakupovanie dreva z trvalo udržateľných zdrojov. Prečo potrebujete spotrebiteľský reťazec?

 

Certifikácia spotrebiteľského reťazca je mechanizmus na sledovanie pôvodu certifikovaného materiálu z lesa až po konečný produkt ... 

 


 pm-tuolPEFC - Podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Čo to pre vás znamená?

 

PEFC certifikácia predstavuje transparentný systém posúdenia obhospodarovania lesov. PEFC certifikované lesy sú pravidelne kontrolované nezávislými audítormi ...

 

  

 


pm-stavebnictvoPEFC certifikované výrobky z dreva pre stavebníctvo

 

Unikátne postavenie dreva medzi stavebnými materiálmi, ktoré súvisí s trvalo udržateľnosťou a obnoviteľnosťou tejto suroviny viedlo v niektorých krajinách EÚ k preferenčnému postaveniu certifikovaného dreva vo verejných súťažiach a nákupe stavebno-stolárskych výrobkov ...

  

 

 


  pm-papierPEFC certifikované výrobky z papiera pre vydavateľstvá, tlačiarenský a baliarenský priemysel.

 

Jednou z najjednoduchších možností toho, že primárne drevné vlákna pochádzajú zo zodpovedne obhospodarovaných lesov, je ich nakupovanie z lesov ktoré sú nezávisle certifikované podľa dôveryhodnej lesnej certifikačnej schémy ...  

 

  

 


  

PEFC certifikované

Svet

Výmera lesov: 303 mil. ha
Počet C-o-C: 10 968

SR

Výmera lesov: 1,236 mil. ha
Počet C-o-C: 78

(jún, 2017)

 >Viac...

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

> Viac...

Certifikácia C-o-C

Certifikácia C-o-C predstavuje mechanizmus na sledovanie certifikovanej suroviny z lesa po konečné výrobky.

> Viac...

Logo PEFC

Logo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

> Viac...