Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Držitelia PEFC certifikátu TUOL

Všetkých držiteľov PEFC certifikátov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov vo svete je možné vyhľadať vo verejne dostupnom informačnom registri Rady PEFC. Okrem identifikácie certifikovaných vlastníkov, vydaných certifikátoch a kontaktných informácií poskytuje registračný systém informácie o používateľoch loga PEFC.

 

Celková výmera PEFC certifikovaných lesov v SR k 30.9.2018 - 1 224 220,42 ha


Certifikované regióny v SR


Región STRED

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera regiónu: 452 519 ha

Číslo certifikátu: L 0187/1-4

Platnosť certifikátu: 19.10.2022

Certifikovaná výmera: 325 576 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu (pdficon_small)

Registračné číslo loga PEFC pre región: PEFC/23-21-01


Región SEVER

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera regiónu: 348 545 ha

Číslo certifikátu: L 0187/2-4

Platnosť certifikátu: 19.10.2022

Certifikovaná výmera: 213 339 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu (pdficon_small)

Registračné číslo loga PEFC pre región: PEFC/23-21-02


Región VÝCHOD

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera regiónu: 623 509 ha

Číslo certifikátu: L 0187/3-4 

Platnosť certifikátu: 20.11.2022

Certifikovaná výmera: 352 598 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu (pdficon_small)

Registračné číslo loga PEFC pre región: PEFC/23-21-03


Región ZÁPAD

Žiadateľ: Lesy SR, š.p.

Výmera regiónu: 465 008 ha

Číslo certifikátu: L 0187/4-4

Platnosť certifikátu: 11.7.2023

Certifikovaná výmera: 332 707 ha

Certifikačný orgán: TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Akreditačný orgán: Slovenská národná akreditačná služba

Číslo osvedčenia o akreditácii: Q-039

Správa z auditu (pdficon_small)

Registračné číslo loga PEFC pre región: PEFC/23-21-04

 

Zoznam účastníkov regionálnej certifikácie a vydaných osvedčení v SR (k 31.9.2018)

Mapa sídiel účastníkov regionálnej certifikácie (pdficon_small)

mapa pefc 2017 12 31

 

PEFC certifikované

Svet

Výmera lesov: 313 mil. ha
Počet C-o-C: 10 968

SR

Výmera lesov: 1,224 mil. ha
Počet C-o-C: 101

(september, 2018)

 >Viac...